Bc. Martin Lobík 1: Bc. Martin Lobík, 44 let
radní města, živnostník

Antonín Princ 2: Antonín Princ, 64 let
ředitel Jihočeského vodárenského svazu

Mgr. Kateřina Sládková 3: Mgr. Kateřina Sládková, 45 let
učitelka ZŠ Za Nádražím

Mgr. Martin Hák 4: Mgr. Martin Hák, 50 let
jednatel Vydavatelství MCU

Tomáš Zunt 5: Tomáš Zunt, 44 let
zastupitel, ředitel neziskové společnosti ICOS

Jiří Zeman 6: Jiří Zeman, 39 let
učitel angličtiny

Laďka Šmejkalová 7: Laďka Šmejkalová, 53 let
majitelka hudebního obchodu

Mgr. Josef Maleček 8: Mgr. Josef Maleček, 54 let
vedoucí půjčovny lodí

Milan Kotlar 9: Milan Kotlar, 57 let
živnostník

Jiří Kuchař 10: Jiří Kuchař, 18 let
student Gymnázia Č. Krumlov

Mgr. Ilona Hanáková 11: Mgr. Ilona Hanáková, 42 let
mediální konzultant

Marek Šimon 12: Marek Šimon, 39 let
podnikatel

Bc. Ondřej Bartoš 13: Bc. Ondřej Bartoš, 23 let
student Jihočeské univerzity

Mgr. Stanislav Jungwirth 14: Mgr. Stanislav Jungwirth, 51 let
průvodce v cestovním ruchu

Ing. David Šindelář 15: Ing. David Šindelář, 42 let
ředitel v IT společnosti

Mgr. Aleš Mik 16: Mgr. Aleš Mik, 48 let
právník, učitel

Eva Pilná 17: Eva Pilná, 45 let
živnostník

Jan Čepelák 18: Jan Čepelák, 38 let
programátor

Ing. arch. Vladan Píša 19: Ing. arch. Vladan Píša, 52 let
architekt

MUDr. Martin Fürst 20: MUDr. Martin Fürst, 38 let
praktický lékař pro děti a dorost

Ing. Jarmila Hanáková 21: Ing. Jarmila Hanáková, 73 let
důchodce

Miroslav Březina 22: Miroslav Březina, 29 let
technický poradce Siesta Solution

Tomáš Novák 23: Tomáš Novák, 39 let
autorizovaný technik pro pozemní stavby

Proč Společně pro Krumlov?

Netrpíme pocitem, že všechno víme nejlépe. V Krumlově Topka od počátku spolupracuje s řadou nezávislých a nestranických osobností. Společně jde totiž všechno lépe. Pro říjnové volby do zastupitelstva města jsme tedy logicky spojily síly ve společné kandidátce. A co společně chceme? Nic až tak složitého. Aby Krumlov byl městem, v němž se nám všem dobře žije.

» Rozhovor s Martinem Lobíkem »
Společně pro Krumlov, vaše kandidátka č. 8

Turistický poplatek

Turista musí přinést peníze pro všechny krumlováky

Turista tu je a bude. Krumlovák tu ale žije. Dosud přinášel turismus prospěch mnoha lidem a podnikatelům, ještě více lidem ale ne. Změňme to: přinesme peníze od turistů a použijme je na konkrétní projekty pro krumlováky.

Terminál zájezdových autobusů = desítky milionů pro občany města

V roce 2016 dostala turistická města v ČR významnou pomoc, a to na základě mezinárodních smluv vymáhat pokuty i na zahraničních řidičích. Díky tomu může (a musí!) vzniknout v Krumlově projekt terminálu zájezdových autobusů, mimo který nejde naložit nebo vyložit žádnou skupinu turistů.

Ve světě tento systém funguje a generuje do rozpočtů turistických měst významné finance. Terminál musí vzniknout co nedříve. Při počtu autobusů, které do Krumlova ročně přijíždějí (cca 15 tisíc), může systém generovat tržbu 30 milionů korun: samozřejmě v závislosti na ceně a důsledné kontrole, aby bylo zajištěno, že autobusy nebudou moci vyložit své cestující jinde.

Přínosem terminálu je i možnost prostřednictvím vyšší ceny regulovat několika-hodinové skupiny turistů, které zbytečně zatěžují město a naopak ty skupiny, které jsou zde ubytovány, čerpají další služby a zůstávají déle, je možné motivovat cenou nižší.

Příklady poplatků zájezdových autobusů ve významných destinacích

Florencie5.000 Kč
Siena3.500 Kč
San Gimignano2.000 Kč
Český Krumlov (náš návrh):2.000 Kč
... odhadovaný výnos pro ČK:   30.000.000 Kč (15000x)

Idea je hotova, nejde o žádnou novinku. Projekt je již připravován, městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond již nakoupila potřebné pozemky pro vybudování terminálu zájezdových autobusů. Terminál musí začít fungovat co nejdříve. Výrazně navýší příjmy z turismu, které sice za poslední dva roky rostou, ale bez terminálu zdaleka ne tak rychle, jak by bylo potřeba.

Parkování pro turisty dražší, pro občana levné

Zvýšíme parkovací tarify pro turisty na městských parkovištích, zároveň pro občany s parkovací kartou (nyní parkování za 2 Kč/hodinu, ale mezi 10 h a 14 h plná taxa) nastavíme systém tak, aby symbolická taxa platila 24 hodin denně na všech městských parkovištích (P1,P2 atd.).

Získané prostředky z turismu půjdou přímo na konkrétní projekty pro krumlováky.

Kasárna Vyšný

Boříme ploty. Kasárna Vyšný pro život

Nebudeme čekat na nový územní plán. V části kasáren využijme stávající regulační plán. To umožní začít prakticky hned areál kasáren oživovat. Ostatně, po letech přešlapování, i studie z posledních let ověřily, že to jde.

Boříme ploty

Zahájíme okamžitou revizi stavu objektů a celého areálu, který je po 15ti letech váhání zpustlý. Namísto ostrahy je nutné vyčistit komunikace, volné plochy a zrevidovat infrastrukturu (plyn, voda, kanalizace,…) tak, aby bylo možné neprodleně odstranit plot.

Chceme využít zachovalé objekty dle potřeb města a jeho obyvatel, což je možné bez výraznějších investic (vybrané služby, sklady, řemeslné dílny apod.). A objekty, které sloužily k ubytování vojáků, lze přestavět na byty. Jeden z objektů je vhodný pro chybějící domov pro seniory.

Je třeba bezodkladně provést celkovou revizi regulačního plánu obce Vyšný a vytipovat lokality na území bývalých kasáren, kde lze bezodkladně zahájit výstavbu a kde je naopak třeba provést zásadní změny! Změny, aby zde mohla být zahájena výstavba reflektující současné i budoucí potřeby města a jeho obyvatel.

Bytové domy

V jižní části areálu vzniknou moderní bytové domy. Zásadní část bytového fondu zůstane ve vlastnictví města. A bude sloužit jako cenově dostupné bydlení, jako pobídkové nabídky pro profese, které do Českého Krumlova potřebujeme přilákat (například zdravotní sestry, učitele).

Rodinné domky za rozumnou cenu

V severní části areálu vzniknou v jednotlivých etapách zasíťované parcely různých velikostí pro několik desítek rodinných domků. Inženýrské sítě by mělo investovat město. Parcely budou prodávány po etapách. Větší část z nich přímo s projektem rodinného domu, aby se podařilo udržet kvalitní architektonický ráz individuální výstavby a veřejného prostoru bez služeb zastřešujícího developera, které by celou výstavbu pro občany pouze prodražily.

Občanská vybavenost

V centrální části areálu postupně vznikne zázemí služeb a občanské vybavenosti, které bude sloužit obyvatelům nově vznikající čtvrti, ale i ostatním obyvatelům našeho města. Skladbu služeb a potřeb budoucích obyvatel pomůže určit co nejrychlejší otevření areálu občanům. Občané s jejich potřebami jsou odrazem reality a životaschopnosti nabízených služeb v území! Život určuje potřeby, nabídku a poptávku.

Centrum by mělo sloužit i jako nástupní lokalita do prostorů přilehlých rezervací a CHKO s nabídkou sportovních aktivit, půjčoven sportovního vybavení, relaxačních a welness nabídek, gastronomie apod..

Začneme hned! Víme jak na to!

Sport pro všechny

Sportovní a oddechová zóna Chvalšinská

Prostor Chvalšinské ulice je potřeba celkově proměnit na moderní sportovní a oddechovou zónu.

 • Zastaralý bazén proměníme v moderní BAZÉN S VENKOVNÍM KOUPALIŠTĚM, které je doplněno různými hracími prvky pro děti.
 • V území vzniknou další volně přístupná SPORTOVIŠTĚ jako je beachvolejbalové hřiště, aréna pro nohejbal, basketbal, fotbálek, venkovní floorbal, minigolf, lezecká stěna, skejt centrum,…
 • Součástí bude i BISTRO A ODDECHOVÁ ZÓNA, například pro rodiny s malými dětmi.
 • V této lokalitě je i ideální prostor pro moderní víceúčelovou SPORTOVNÍ HALU, která ale musí splňovat parametry a normy pro jednotlivé sporty provozované ve městě. Současná hala prakticky nic z toho nesplňuje. Hala bude sloužit i jako přednáškový, konferenční a společenský sál, kterého se ve městě nedostává.
 • Propojením moderní sportovní haly, stadionu, rekonstruovaného bazénu s dalšími plochami pro sport, rekreaci a oddechové aktivity vznikne funkční areál, který bude k užitku občanům města.
Projekt bude víceetapový a financování bude zajištěno zejména prostřednictvím dotací a městského rozpočtu (využijme příjmy z turismu).

Venkovní sportoviště - arény pro děti i dospělé

Ve městě chybějí na mnoha místech jednoduchá sportoviště, kam si mohou přijít děti i dospělí zahrát fotbal, basket, florbal, nohejbal, hokejbal…Volně přístupné arény jsou určeny pro děti i dospělé neregistrované ve sportovních klubech. Některá místa stačí upravit a dovybavit, někde musejí vzniknout nová. Investice do jedné nové arény je 1,5 - 2 mil. Kč.

 • sídliště Mír - provedeme celkovou rekonstrukci a dovybavíme současné hřiště.
 • Městský park - obnovíme bývalý fotbalový plácek i vstup do vody, v parku vznikne i veřejný gril point pro setkávání občanů.
 • Jelenka - aréna vznikne na prostoru bývalého volejbalového plácku vedle parkoviště, v území také budou instalovány cvičební prvky pro seniory.
 • sídliště Plešivec - nová volně přístupná aréna vznikne na místě současného basketového plácku mezi paneláky.
 • sídliště Za Nádražím - nová aréna je vhodná na původním hřišti
 • sídliště Vyšný - nová aréna na půdorysu původního, dnes téměř zarostlého hřiště.
 • Horní Brána u rybníka - současná aréna bude doplněna a stávající mlatový povrch hřiště nahradíme novým povrchem pro celoroční provoz.
 • Dubík - vylepšíme stávající hřiště (nové branky, oprava oplocení, lavičky…).

Na kole po městě i z města

Povltavská cyklostezka z Českého Krumlova k Lipenské hrázi a do Zlaté Koruny.

Město Český Krumlov musí být aktivním hráčem v prosazování této atraktivní cyklostezky. Ta umožní občanům města i návštěvníkům bezpečně a s minimálním převýšením vyrazit na kole i na bruslích podél Vltavy. Celková trasa Lipenská hráz - Zlatá Koruna měří zhruba 63 km. Je vedena po asfaltových i prašných komunikacích, její šířka je po celé šířce minimálně 2 metry. Některé úseky budou osvětlené nebo doplněné odrazkami pro noční jízdu, celá trasa bude doplněna značením, informačními tabulemi, odpočívadly, kolostavy a odpadkovými koši. Na trase je vytipováno několik zajímavých odboček a propojení se stávajícími cyklostezkami.

Již od roku 2016 je zpracována podrobná studie proveditelnosti. Chceme, aby tento projekt vznikl co nejdříve. To lze jen za součinnosti Jihočeského kraje a dotčených obcí. A my v tom musíme sehrát zásadní a aktivní roli. Investorem této dopravní infrastruktury bude Jihočeský kraj s přispěním jednotlivých obcí. Dalším nezanedbatelným finančním zdrojem budou národní a evropské granty.

Mnozí slibují, my to zařídíme.

Sídliště

Sídliště jsou nová centra města

Sídliště nejsou čtvrti druhé kategorie! Na krumlovských sídlištích žije podstatná část obyvatel našeho města. Zaměříme se na ně.

Volnočasový sport pro všechny

Volně přístupné arény pro volnočasový sport pro všechny bez rozdílu věku, podrobněji výše.

Navýšení počtu parkovacích míst a rezidenční parkování pro trvale bydlící

 • Zavedeme parkovací zóny, kde budou se svými vozy parkovat jen lidé, kteří zde žijí.
 • Rozšíříme počet parkovacích míst na nový stav: 1 byt = 1,2 parkovacího místa (nyní je to 0,9 parkovacího místa).

Zvýšená bezpečnost:

 • Každá lokalita bude mít svého strážníka, na kterého budete znát telefon.
 • Posílíme Městskou policii o tzv. asistenty prevence kriminality, které dotuje stát. Ti znají lokalitu, můžete se na ně obrátit, pomáhají, kde je potřeba, zejména na sídlištích, u škol, na přechodech apod.
 • Městská policie bude mít své kontaktní místo na Míru.

Gril pointy a kultivace veřejných prostor

 • mnohá místa na sídlištích jsou v neutěšeném stavu - je potřeba posílit finance na jejich úpravy, na úklid i péči o zelené a veřejné plochy, jako jsou lavičky, hřiště, osvětlení,...
 • na sídlištích schází místa pro setkávání. Ideální možností je mimo jiné vybudování veřejných gril pointů. Tato relaxační místa s gril pointem by měla být vybudována v dostupnosti každého sídliště, ale třeba i v městském parku.
Domov máme tam, kde je naše srdce.

Stavíme mosty

(Nejen) z Míru i na Mír hezky pěšky

Není od věci se na své město podívat trochu jinými očima. Představit si i odvážnější řešení. Možná že ne vše vznikne tak, jak je zde uvedeno. Ale jsou zde i projekty, které měly už dávno být jako třeba propojení Míru se zbytkem města. A my dohlédneme, aby se tak stalo.

Propojíme Mír a centrum - lávka nad řekou

Urychlíme realizaci již neprojektovaného chodníku při břehu Vltavy mezi Mírem a centrem. Občané a děti z Míru musí mít k dispozici důstojnou cestu do centra, ZUŠ, kina...

Důstojný průchod z Míru a na Za Nádražím

Vybudujeme důstojnou cestu komunikaci mezi sídlištěm Mír a sídlištěm Za nádražím kudy denně chodí mnoho školáků a jejich rodičů. Společně s lávkou na břehu Vltavy získají občané důstojné cesty z Míru a na Mír.

Těch míst je víc

Pokud už se na město podívá architekt vizionář, míst, které by si zasloužili lepší řešení je více, namátkou uvádíme:

 • Lávka z parku do Myší díry
 • Schody z Lazebnického mostu na Náplavku
 • Lávka z Náplavky k Hotelu Mlýn
 • Říční lázně na Vltavě

Město potřebuje vize: Rozhovor s architektem Vladanem Píšou

Vladane, jsi autorem naší programové části vize, která ukazuje jaký by Krumlov mohl být v blízké nebo i trochu vzdálenější budoucnosti. Proč je pro město důležité, aby mělo vize?

Protože kdo nemá vize, nemá budoucnost! Vize jsou "motorem" rozvoje. Bez vizí bychom byli stále v jeskyních, neměli bychom elektřinu, neměli bychom to či ono… Proto předkládáme vize! Vize, jako téma k diskusi. Malé, drobné i větší, jak městu ulevit, jak z něj vytvořit místo přátelštější pro občany a atraktivnější pro turisty. Jak dát občanovi důvod k návštěvě centra a turistovi naopak důvod k jeho opuštění a objevit okolí centra i okolí města. Vize, jak projít centrem a "nepotkat turistu", vize jak v centru odpočívat, relaxovat, rekreovat se místo "odhrnování" turistů, abychom se dostal třeba na poštu…

Ve svých návrzích se věnuješ i tématu průchodnosti centra města (na webu máme zajímavou mapa těchto tras. Proč tě toto téma zajíma ?

» zobrazit celý rozhovor »
Kdo nemá vize, nemá budoucnost!

Další projekty

Inteligentní křižovatky uleví dopravě

Zahuštěný provoz zejména v letních měsících komplikuje život nejednomu Krumlovákovi. Jak to vyřešit?

Hoďme už za hlavu miliardová megalomanská řešení jako je například tunel.

Ulevit by mělo i jednodušší řešení. Předělat tři křižovatky (u kina, U trojice a u Nodesa) na světelné inteligentní křižovatky. Ty by s pomocí čidel umístěných daleko před křižovatkou dokázaly přečíst konkrétní dopravní zátěž a dynamicky přizpůsobit interval z jednotlivých směrů. Zjednodušeně: křižovatka pozná, že od Budějovic je kilometrová fronta, tento směr upřednostní a obdobně to udělají obě dvě. Inteligentní křižovatky nevyřeší vše, ale pomohou.

Senior taxi

Cestování po Krumlově pro seniory a lidi s hendikepem bude snazší. Zajistíme sociální senior taxi se speciální úpravou pro hendikepované, které si budete moci dopředu objednat za vysoce příznivou (dotovanou) cenu. Platí pro seniory nad 65 let věku a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

Jak to funguje?

 • Stačí zavolat. Upřednostněny jsou zakázky k lékaři, vyřizování věcí na úřadech, ale využít senior taxi můžete v případě volné kapacity i na nákupy, společenské akce a podobně.
 • Provozovat senior taxi bude městská společnost.
Kde na to vezmeme?
 • Službu taxík Maxík uvedlo do života Konto Bariéry Nadace Charty 77 ve spolupráci s lékárnami Dr. Max. První taková dotovaná vozidla vyjela v roce 2016 v Prachaticích a Liberci. Další tři města se přidala v roce 2018. Chceme, aby se Krumlov zařadil co nejdříve k nim. A když to nevyjde? I městský rozpočet tuto investici unese.

Tržnice u parku

Zasadíme se o vybudování městské tržnice v "zapomenutém" koutu parkoviště u městského parku. Tržnice by měla sloužit jako zázemí pro farmářské trhy, burzy a bleší trhy, které v současné době nemají ve městě dostačující - vhodné prostory.

Výhodou tržnice na tomto místě je dobrá dopravní i pěší dostupnost, bezproblémová dopravní obslužnost a poloha v přírodním prostředí na vycházkových trasách podél Vltavy v těsném sousedství městského parku s dětským hřištěm.

Studentské a seniorské rady

Budeme pokračovat v úsilí o větší zapojení občanů do chodu města. Samozřejmostí jsou pravidelná setkání s občany, zapojování občanů do plánování rozvoje města a posílení participativního rozpočtu, kdy o akcích financovaných z rozpočtu rozhodují samotní občané.

Vedle toho nabídneme i vytvoření stínové mezigenerační rady. Ta bude složena z mladých i starších lidí, občanů města. Sloužit bude k pravidelné debatě se zástupci mladší i starší generace: k identifikace a návrhům řešení problémů, využívání volného času, podpora důstojného a aktivního stárnutí,... A v neposlední řadě k řešení témat, která lidi sami přinesou či z diskusí vzejdou.

Iniciujeme i obnovení osadních výborů při zastupitelstvu města, kdy zástupci jednotlivých lokalit ve městě mohou jednoduše a rychle přenášet svá přání či neřešené problémy k radnici.

Naši kandidáti, Společně pro Krumlov, společně s Vámi.

video
Bc. Martin Lobík
44 let, Horní Brána
radní města, živnostník
TOP 09
Oblíbené místo:
Poslední dobou Vyšeňské kopce a Kleť
Na čem si pochutnám:
Královna omáček, Svíčková na smetaně
Oblíbený seriál:
Taková normání rodinka
video
Antonín Princ
64 let, Vyšný
ředitel Jihočeského vodárenského svazu
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Městský park
Na čem si pochutnám:
Zvěřina všeho druhu
Oblíbený seriál:
M*A*S*H
video
Mgr. Kateřina Sládková
45 let, Domoradice
učitelka ZŠ Za Nádražím
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Les nad Vyšným, Hospoda 99
Na čem si pochutnám:
Mám ráda dobré jídlo, ráda jím a vybrat jedno konkrétní jídlo je pro mě těžké.
Oblíbený seriál:
House of Cards
video
Mgr. Martin Hák
50 let, Horní Brána
jednatel Vydavatelství MCU
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
nejraději mám psí procházky na Dubíku
Na čem si pochutnám:
téměř každý oběd v Tenis centru, nejlepší je salát s candátem
Oblíbený seriál:
Jako malý kluk jsem sjížděl "Chalupáře", v posledních letech pak maximálně Branky, body, sekundy.
video
Tomáš Zunt
44 let, Vnitřní Město
zastupitel, ředitel neziskové společnosti ICOS
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Nejedno. Za všechna: v létě pivovarská zahrada, v zimně Cikánská jizba, po celý rok pak všude tam, kde jsou fajn lidi a někdy tam, kde žádní lidé nejsou
Na čem si pochutnám:
Na všem, co mi uvaří někdo jiný. Když je nejhůř, tak na tom, co si uvařím sám.
Oblíbený seriál:
Co chci vidět, si pečlivě vybírám, seriály si obvykle nevybírám. S výjimkou sem tam přenosů z Poslanecké sněmovny. Upřímně můj výběr nedoporučuji.
video
Jiří Zeman
39 let, Horní Brána
učitel angličtiny
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Sportovní areál na Horní Bráně
Na čem si pochutnám:
Cokoliv co si sám uvařím
Oblíbený seriál:
Fargo
video
Laďka Šmejkalová
53 let, Horní Brána
majitelka hudebního obchodu
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Křížová hora a jedna zahrada v její blízkosti
Na čem si pochutnám:
Asijská kuchyně obecně, z nichž mám nejraději tu (pravou) vietnamskou a konkrétně ryba s rýží v mnoha ( asijských) variantách
Oblíbený seriál:
Kamarádi s Markem Ebenem :-).... dloooouho nic a pak seriál Pustina
video
Mgr. Josef Maleček
54 let, Horní Brána
vedoucí půjčovny lodí
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Myší díra.
Na čem si pochutnám:
Dobře ošetřené točené.
Oblíbený seriál:
Drsný Harry.
video
Milan Kotlar
57 let, Vnitřní Město
živnostník
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Na Dubík
Na čem si pochutnám:
Jakákoliv české kuchyně
Oblíbený seriál:
Ja se na televizi nedívám, dyť já pořád pracuju
video
Jiří Kuchař
18 let, Plešivec
student Gymnázia Č. Krumlov
TOP 09
Oblíbené místo:
náplavka u pivovarské zahrady, klášterní areál
Na čem si pochutnám:
tatarák
Oblíbený seriál:
na seriály nekoukám, ale oblíbené pořady - Události Komentáře a přes zimu SP v biatlonu
video
Mgr. Ilona Hanáková
42 let, Latrán
mediální konzultant
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Můj domov a pizzerie Nonna Gina s přilehlou klášterní zahradou
Na čem si pochutnám:
Na všem..co nemusím vařit sama :) (jinak ale saláty na všechny způsoby)
Oblíbený seriál:
Teorie velkého třesku
video
Marek Šimon
39 let, Vnitřní Město
podnikatel
TOP 09
Oblíbené místo:
Nejraději trávím čas s lidmi v centru města
Na čem si pochutnám:
Tomahavk (steak)
Oblíbený seriál:
Teletabies :)
video
Bc. Ondřej Bartoš
23 let, Slupenec
student Jihočeské univerzity
TOP 09
Oblíbené místo:
Nejradši mám most spojující "Ostrov" s Rybářskou ulicí, kde je nádherný výhled na zámek spolu s řekou. Samozřejmě ve večerních hodinách, kdy už po mostě neproudí davy turistů a zámek je navíc krásně osvětlen.
Na čem si pochutnám:
Ač na to nevypadám, nejvíc si pochutnám na nutelle.
Oblíbený seriál:
Vždy si rád pustím Teorii velkého třesku, ale jen první řady :)
video
Mgr. Stanislav Jungwirth
51 let, Nádražní Předměstí
průvodce v cestovním ruchu
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Jsou jich alespoň desítky, tak třeba zahrady ( pivovarské, zámecké, klášterní) nebo místa u řeky (Náplavka..), etc.
Na čem si pochutnám:
Česko-mexická kuchyně v 99 nebo pizza u Itala.
Oblíbený seriál:
Nemám oblíbený seriál, v televizi sleduji převážně fotbal a politikuL.
video
Ing. David Šindelář
42 let, Horní Brána
ředitel v IT společnosti
TOP 09
Oblíbené místo:
Zahradní domek, Atelier Egona Schieleho a jeho okolí
Na čem si pochutnám:
Na všem co je dobré :-)
Oblíbený seriál:
Teorie velkého třesku
video
Mgr. Aleš Mik
48 let, Domoradice
právník, učitel
TOP 09
Oblíbené místo:
Paraplíčko, pro ten výhled.
Na čem si pochutnám:
Na čerstvém chlebu od Nodese.
Oblíbený seriál:
Okresní přebor. No a co.
video
Eva Pilná
45 let, Nádražní Předměstí
živnostník
TOP 09
Oblíbené místo:
Tramín
Na čem si pochutnám:
Vše sladké
Oblíbený seriál:
Raději se vyspím.
video
Jan Čepelák
38 let, Horní Brána
programátor
TOP 09
Oblíbené místo:
Zapadlý kout uvnitř Krumlova - Hradební ulice
Na čem si pochutnám:
Pekanové ořechy
Oblíbený seriál:
Hranice nemožného
video
Ing. arch. Vladan Píša
52 let, Vnitřní Město
architekt
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Bistro v Pivovarské zahradě, Jižní terasy a posezení v mém okně nad řekou
Na čem si pochutnám:
Má krémová mrkvová polévka, italská a thajská kuchyně, krůtí řízek
Oblíbený seriál:
Televizi už léta nemám, ale když jsem měl, tak Městečko Twin Peaks
video
MUDr. Martin Fürst
38 let, Nádražní Předměstí
praktický lékař pro děti a dorost
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Nejcasteji Vinoteka Sv.Krystofa
Na čem si pochutnám:
Káva
Oblíbený seriál:
Poslední dobou seriál Daredevil
video
Ing. Jarmila Hanáková
73 let, Latrán
důchodce
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Podvečery na Fortně - pohled přes Vltavu na Parkán
Na čem si pochutnám:
Mám ráda českou kuchyni a francouzské dezerty
Oblíbený seriál:
Seriály moc nesleduji, kdysi mne zaujal Doktor House
video
Miroslav Březina
29 let, Horní Brána
technický poradce Siesta Solution
nezávislý kandidát
Oblíbené místo:
Křížový vrch a procházka směrem na Slupenec.
Na čem si pochutnám:
Na dobré kávě.
Oblíbený seriál:
Suits
video
Tomáš Novák
39 let, Horní Brána
autorizovaný technik pro pozemní stavby
TOP 09
Oblíbené místo:
Není místo v Krumlově, které by nebylo oblíbené, nebo Není místo v Krumlově, které by bylo neoblíbené.
Na čem si pochutnám:
Polévka jakákoliv a dobrá káva.
Oblíbený seriál:
Billions.

Kontakt


Telefon: 777 637 374, Martin Lobík, lídr uskupení Společně pro Krumlov
E-mail:info@top09ck.cz
Web:www.spolecneprokrumlov.cz